Menu
RONDA
 • brodzik prysznicowy akrylowy, półokrągły

 • rozmiary: 80, 90 cm

 • głębokość brodzika prysznicowego: 90 mm

 • wysokość montażowa brodzika prysznicowego: 185 mm

 • średnica syfonu: 90 mm

 • wyprodukowany ze specjalnego materiału Antibac® mającym właściwości antybakteryjne

Wersje:
LA – do instalacji na nóżkach (Base) lub do wpuszczenia w podłogę;
EX – samonośny bez panelu, przeznaczony do obłożenia płytką
PU – samonośny, tłoczony w całości z panelem

Brodzik Ronda pasuje do kabin prysznicowych SKCP4, SKCP4 Free, SKKP6, BLCP4, PSKK3, NRKCP4 o wymiarach 80, 90 cm.

ANGELA
 • akrylowy brodzik prysznicowy, kwadratowy
 • rozmiary: 80, 90 cm

 • głębokość brodzika prysznicowego: 90 mm

 • wysokość montażowa brodzika prysznicowego: 185 mm

 • średnica syfonu: 90 mm

 • wyprodukowany ze specjalnego materiału Antibac® mającym właściwości antybakteryjne

Wersje: 
LA – do instalacji na nóżkach (Base) lub do wpuszczenia w podłogę;
EX – samonośny bez panelu, przeznaczony do obłożenia płytką
PU – samonośny, w całości z panelem

Brodzik Angela pasuje do kabin prysznicowych SRV2-S+SRV2-S, ASRV3+ASRV3 i wnęk prysznicowych z drzwiami ASDP3, SDZ3, SDOP, BLRV2, PDOP1, NRKRV2 o wymiarach 80 lub 90 cm.

ANETA
 • brodzik prysznicowy akrylowy, prostokątny
 • rozmiary: 75x 90 cm

 • głębokość brodzika prysznicowego: 90 mm

 • wysokość montażowa brodzika prysznicowego: 185 mm

 • średnica syfonu: 90 mm

 • wyprodukowany ze specjalnego materiału Antibac® mającym właściwości antybakteryjne

Wersje: 
LA – do instalacji na nóżkach (Base) lub do wpuszczenia w podłogę;
EX – samonośny bez panelu, przeznaczony do obłożenia płytką
PU – samonośny, tłoczony w całości z panelem

Brodzik Aneta pasuje do przestrzeni prysznicowych 75 x 90 cm, tworzonych z użyciem drzwi prysznicowych SRV2-S+SRV2-S, ASDP3-90, SDZ3-90, BLRV2, PDOP1-90.

ANGELA BASIC
 • akrylowy brodzik prysznicowy, kwadratowy
 • rozmiary: 80, 90 cm

Wersje:

LA – do instalacji na nóżkach lub KOMPAKT – samonośny, w całości z panelem

Brodzik Angela Basic pasuje do kabin prysznicowych SRV2-S+SRV2-S, ASRV3+ASRV3 i wnęk prysznicowych z drzwiami ASDP3, SDZ3, SDOP, BLRV2, PDOP1, NRKRV2 o wymiarach 80 lub 90 cm.

RONDA BASIC
 • brodzik prysznicowy akrylowy, półokrągły

 • rozmiary: 80, 90 cm

Wersje:

LA – do instalacji na nóżkach lub KOMPAKT tłoczony w całości z panelem.

Brodzik Ronda Basic pasuje do kabin prysznicowych SKCP4, SKCP4 Free, SKKP6, BLCP4, PSKK3, NRKCP4 o wymiarach 80, 90 cm.

ANETA BASIC
 • brodzik prysznicowy akrylowy, prostokątny
 • rozmiary: 100x80, 100x90, 120x80 i 120x90 cm

Wersje: 

 LA – do instalacji na nóżkach


Brodzik Aneta Basic jest odpowiedni do SRV2-S +SRV2-S; SDZ3 +PSS; SDOP+PSS;ASDP3 + APSS; BLDP2 + BLPS; NRDP2 + RPS; NRDP4 + RPS; CSD2; CSDL2; SMSD2 +SMPS;ASDP3; SDZ3; SDOPBSD2; BSD3; NRDP2; SMSD2; BSDPS; PDOP2 +PPS; PDOP2; CRV2 + CPS; CRV2 + CRV2.

<